Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/21 06 2016 r.

Dotyczy: sprawy 1/2016 – „Remont budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12 polegający na remoncie stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych – II etap – remoncie wnętrza budynku szkoły”.

„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” – kliknij aby otworzyć plik.

PRZETARG 2016

 „Remont budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12 polegający na:
– remoncie stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych – II etap
– remoncie wnętrza budynku szkoły”

łazienka 1 piętro rys 1

łazienka 1 piętro rys -2

łazienka 1 piętro rys 3

łazienka 2 piętro rys 1

łazienka 2 piętro rys 2

łazienka 2 piętro rys 3

łazienka 3 piętro rys 1

łazienka 3 piętro rys 2

łazienka 3 piętro rys 3

ogłoszenie o przetargu remont GK Łomża

opis budowlany materiałów do remontu GK Łomża 2016

PRZEDMIAR ROBÓT -REMONT GK ŁOMŻA 2016

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – GK Łomża 2016

SIWZ przetargu remont GK w Łomży + wzór oferty + załącznik

PRZETARG 2015

Przetarg – remont klatki schodowej 2015 – III etap

http://szkolykatolickie.biplomza.pl/index.php?wiad=1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty