Dzień Otwarty Katolickiej Szkoły Podstawowej – 2020

Rodziców wraz z kandydatami do pierwszej klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły.
Przyjdźcie do nas 19 lutego 2020 r. na godz.  17:00, do szkoły przy ul. Sadowej 12 – będziemy na Was czekać.
Oferujemy: wiedzę, mądrość, bezpieczeństwo, nowoczesność, tradycję narodową i chrześcijańską.