Szkolny program profilaktyczny ,,Trzymaj formę” rok szkolny 2015/2016.

Posted on 8 lutego, 2016

Szkolny program profilaktyczny ,,Trzymaj formę”  rok szkolny 2015/2016.  Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe

 1. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
 2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną .
 3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Pobierz kalendarz przedsięwzięć

Adresaci programu:

 • uczniowie klas I – III Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego       w Łomży,
 • rodzice uczniów,
 • nauczyciele.

Formy realizacji:

 • realizacja treści programowych na lekcji języka polskiego, chemii, plastyki, informatyki, biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, zajęciach z wychowawcą.
 • Tematyka       zadań ujęta jest w Planie Wychowawczym Szkoły oraz Szkolnym Programie Profilaktyki,
 • organizowanie pogadanek na tematy prozdrowotne dla uczniów i rodziców,
 • wykonywanie gazetek ściennych,
 • organizowanie akcji jednodniowych np. ,, Dzień jabłka”, „Dzień pomiaru wagi i wzrostu”,
 • przygotowanie ulotek, plakatów,
 • organizowanie konkursów,
 • przygotowanie jadłospisów i tworzenie własnych książek kucharskich,
 • przygotowanie sałatek warzywnych, owocowych oraz kanapek,
 • ćwiczenia matematyczne w obliczaniu np. swojego BMI na zajęciach WF
 • organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • prezentacje multimedialne
 • ankieta