Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Posted on 16 kwietnia, 2018

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III gimnazjum przystąpią do egzaminów gimnazjalnych.
W tych dniach obowiązuje następujący rozkład pracy w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:

– klasy I, IV oraz VII szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia wg obowiązującego planu lekcji,

– klasy II gimnazjum oraz klasy I i II liceum mają wówczas dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 4, 7 i 8 maja 2018 r. uczniowie klas III liceum przystąpią do egzaminów maturalnych.

W dniach 30.04 – 04.05.2018 r. uczniowie wszystkich klas mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 07-08.05.2018 r. uczniowie klas I, IV i VII uczęszczają na zajęcia wg obowiązującego planu lekcji,

natomiast uczniowie klas II gimnazjum oraz I i II liceum mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.