Narodowe Święto Niepodległości

Posted on 14 listopada, 2014

Dnia 7 listopada 2014 roku uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejrzeli spektakl przygotowany z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawienie zostało przygotowane przez członków koła teatralnego „Scena”. Opiekunem grupy teatralnej jest pani Katarzyna Duchnowska. Nad całością przedsięwzięcia czuwała także pani Elwira Rudzka.

Spektakl w symboliczny sposób przedstawiał utratę niepodległości przez nasze państwo i walkę o jej odzyskanie. Ruch sceniczny artystów połączony z przejmującą muzyką i wygłaszanym przez uczniów słowem wywarł duże wrażenie na widzach i uświadomił uczniom do czego prowadzi chciwość, egoizm i nienawiść.

K. D.