Szkoły Katolickie

Od pierwszych dni życia szkoły tworzono jej tradycję organizując:

– dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych wakacyjne obozy integracyjne;
– pod koniec roku szkolnego tygodniowe wyjazdy uczniów i nauczycieli połączone z różnymi formami turystyki: pieszej, rowerowej, kajakowej, z odkrywaniem nowych szlaków i sprawdzaniem się w nowych okolicznościach i sytuacjach,
– zagraniczne i krajowe wycieczki. Byliśmy dwukrotnie we Włoszech, Anglii, w Słowacji, w Danii.
– rozpoczynając mszą świętą ważne wydarzenia i uroczystości np. początek i koniec roku szkolnego, maturę, wigilię, spotkania wielkanocne, Dzień Patrona,
– uroczyście obchodząc Dzień Patrona – święto szkoły,
– promując nasze osiągnięcia podczas Dnia Otwartych Drzwi,
– Dzień Edukacji Narodowej traktując jako okazję do przedstawienia indywidualnych osiągnięć, sukcesów i umiejętności zdobytych w danym roku; do spotkań rodziców, młodzieży i nauczycieli.

Funkcję dyrektora szkoły pełnili:

1990-1994 – ks. Czesław Oleksy
1994-1999 – p. Andrzej Bobrow
1999-2004 – ks. Andrzej Pogorzelski
od roku 2004 – p. Bożena Śliwowska

W roku szkolnym 2001/2002 rozszerzono profil szkoły – przyjęto pierwszy rocznik gimnazjalistów. W 2002 roku zmieniono status szkoły – nadano jej miano Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

W roku szkolnym 2017/2018 wraz z reformą oświaty dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Od września ubiegłego roku utworzono Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.