Stypendia i zasiłki szkolne

Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 281/XXVII/20 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomży.

Uchwała Rady Miejskiej Łomży nr 281/XXVII/20

Regulamin udzielania pomocy materialnej

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek

Uczniowie szkół, prowadzonych przez inne organy prowadzące składają wnioski do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14