Handel ludźmi

HANDEL LUDŹMI TO RZECZYWISTOŚĆ XXI WIEKU

 

30 lipca to Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Myślimy, że w XXI wieku o niewolnictwie możemy tylko przeczytać lub obejrzeć film. Nic bardziej mylnego! Podporządkowanie sobie innych ludzi w celach wyzysku istniało od zawsze ale obecnie przybrało niespotykaną dotąd skalę. Jest nielegalne, a tym samym bardziej wyrafinowane. Nazywamy je nowoczesnym lub współczesnym niewolnictwem.

Handel ludźmi jest pojęciem nieco węższym, przez wielu jednak używane bywa zamiennie. Na świecie jest ponad 40 mln ofiar niewolnictwa. To oznacza, że na 1000 osób przypada 5 stanowiących czyjąś „własność”. Co czwarta z ofiar to dziecko! Wyzyskiwane są kobiety i dziewczęta. W szeregach bezpłatnej siły roboczej dominują mężczyźni. Systematycznie wzrasta wyzysk w postaci pracy przymusowej.

Zjawisko dotyczy wszystkich regionów świata, ponieważ wszędzie występuje popyt na tanie produkty i usługi. Do nadużyć dochodzi także w krajach wysoko rozwiniętych. Przestępcy żerują na ludziach w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskują ofiary obiecując im lepsze życie, uciekają się do oszustw i manipulacji.

Należy pamiętać, że Polska nie jest wyjątkiem. Jest zarówno krajem pochodzenia ofiar, tranzytowym, jak i docelowym.

W ostatnim raporcie Trafficking in Persons 2018 z 28 czerwca br., Departament Stanów USA umieścił Polskę w pierwszej grupie krajów, które skutecznie walczą z handlem ludźmi.

Istnieje szereg środków ostrożności, które warto podjąć przed wyjazdem zagranicę:

  • gruntownie sprawdzić ofertę, na którą się decydujemy,
  • wyczulić się na sygnały alarmowe, takie jak między innymi: zbyt atrakcyjne warunki, darmowy przejazd lub zakwaterowanie na poczet przyszłej pensji, brak wymagań na wykwalifikowane stanowiska, brak rzetelnych danych firmy lub agencji zamieszczającej ofertę, złe opinie o pracodawcy

 

O pomoc należy prosić zawsze.

Organizacje zwalczające handel ludźmi i niewolnictwo współpracują na arenie międzynarodowej.

  

Dopalacze  i środki psychoaktywne wciąż stanowią problem.

Dziś substancje psychoaktywne są groźniejsze i bardziej niebezpieczne – znowu zalewają rynek. Dopalacze wróciły, i to ze zdwojoną siłą. Jest ich coraz więcej i mają coraz silniejsze działanie, a handel nowymi narkotykami – Designer Drugs (DD), jak określa się dopalacze – ze sklepów przeniósł się głównie do Internetu.

Dopalacze, czyli co?

Są to substancje psychoaktywne – syntetyczne albo pochodzenia naturalnego. Najczęściej składają się z kilku substancji. Zaburzają jednocześnie wiele funkcji ośrodkowego układu nerwowego na tym polega ich niebezpieczeństwo.

Nie ma testów, które wykrywałyby dopalacze.

W przypadku dopalaczy zdarzają się przypadki śmiertelne albo głębokiego uszkodzenia układu nerwowego po pierwszej dawce.

00 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy możliwościach leczenia. Można przekazywać informacje ułatwiające służbom dotarcie do osób handlujących nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Służy  młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach
12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.

To bezpłatna i anonimowa pomoc  dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty  wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

(źródło: MSW)