Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrekcja:

mgr Bożena Śliwowska – Dyrektor

język polski:
mgr Katarzyna Duchnowska
mgr Irena Janczewska
mgr Bożena Rutkowska

język angielski:
mgr Anna Ciuchnicka
mgr Izabela Grzech
mgr Marina Inshakova
mgr Marta Konopka

język niemiecki:
mgr Sylwia Bzura
mgr Agnieszka Bałdyga-Krupińska

język rosyjski:
mgr Marina Inshakova

matematyka:
mgr Ewa Zysk-Borowczyk
mgr Ewa Powichrowska
mgr Sylwia Kobylińska
mgr Elżbieta Bagińska

fizyka:
mgr Ewa Powichrowska

informatyka i edukacja informatyczna
mgr Paweł Duchnowski
mgr Agnieszka Skawińska
mgr Henryk Witkowski
mgr Patrycja Zabielska
mgr Danuta Zegarzewska

historia:
mgr Beata Piotrowska

wiedza o społeczeństwie, podst. przedsiębiorczości,
historia i teraźniejszość:
mgr Beata Piotrowska
mgr Elwira Rudzka

chemia:
mgr Beata Narewska

biologia, przyroda:
mgr Magdalena Bączek

geografia:
mgr Marina Inshakova
mgr Elwira Rudzka

plastyka i muzyka:
mgr Alina Krakowiecka

doradztwo zawodowe:
mgr Marina Inshakova

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Milena Godlewska
mgr Beata Narewska

technika:
mgr Andrzej Zwierciadłowski

wychowanie fizyczne:
mgr Piotr Jurczewski
mgr Elżbieta Komorowska
mgr Andrzej Zwierciadłowski

religia:
mgr Anna Nawrocka
mgr Elwira Rudzka
mgr ks. Łukasz Andrzejczyk

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Agnieszka Bałdyga-Krupińska
mgr Agnieszka Skawińska
mgr Patrycja Zabielska
mgr Danuta Zegarzewska

świetlica:
mgr Milena Godlewska
mgr Aleksandra Domurat
mgr Magdalena Pietraszewska
mgr Agnieszka Skawińska

n-I wspierający:
mgr Aleksandra Domurat
dr Wioletta Pędzich

biblioteka:
mgr Anna Kopańska

pedagog szkolny:
mgr Natalia Ber
mgr Wioleta Kubikowska
mgr Aleksandra Domurat

psycholog:
mgr Anna Janczewska

logopeda:
mgr Małgorzata Radziwanowicz

Instruktor Zespołu Muzycznego SOLI DEO:
mgr Alina Krakowiecka