Wycieczka edukacyjna do Warszawy

Posted on 11 września, 2015

   W dniu 11 września odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy, w której uczestniczyli uczniowie klas IIIA, IIIB, IIA i IIC Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jednym z punktów wycieczki było zwiedzanie Telewizji Polskiej, gdzie pod opieką pracownika dydaktycznego uczniowie obejrzeli studia telewizyjne, pomieszczenia reżyserskie oraz pracownie dekoracyjne.

Następnym punktem programu było zwiedzanie muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. Duże zainteresowanie wzbudziła podzielona na osiem galerii wystawa, opowiadająca o 1000 lat żydowskiej historii w Polsce  i przedstawiająca wiele kontrowersyjnych kwestii dotyczących polsko-żydowskich stosunków.

Zadaniem uczniów, po powrocie do domu, było sporządzenie w grupach notatek o wycieczce w języku angielskim lub niemieckim oraz ich prezentacji na forum klasy.

Cała  grupa w studiu telewizyjnym.

Cała grupa w studiu telewizyjnym.

 

Pracownicy Telewizji Polskiej podczas codziennych obowiązków.

Pracownicy Telewizji Polskiej podczas codziennych obowiązków.

Bogata oferta programów Telewizji Polskiej.

Bogata oferta programów Telewizji Polskiej.