Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Posted on 13 listopada, 2015

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016. W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę chętnym uczniom.  W celu usprawnienia pracy prosimy uczniów i ich rodziców o zgłaszanie w sekretariacie szkoły potrzeby organizacji opieki.

02. 11. 2015 poniedziałek
04. 01. 2016 poniedziałek
05. 01. 2016 wtorek
02. 05. 2016 poniedziałek
27. 05. 2016 piątek

oraz

tylko w gimnazjum 

18 kwietnia 2016 r. – egzamin gimnazjalny
19 kwietnia 2016 r. –  egzamin gimnazjalny
20 kwietnia 2016 r. – egzamin gimnazjalny

tylko w liceum
4 maja 2016 r.- egzamin maturalny
5 maja 2016 r.- egzamin maturalny
6 maja 2015 r.- egzamin maturalny