Rodzic w e-Dzienniku – przydatny interfejs na co dzień.

Posted on 28 września, 2016

Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wprowadziliśmy elektroniczną wersję dziennika, tzw. e-Dziennik. To bardzo duży krok do przodu i kolejny dowód na to, iż jesteśmy bardzo otwarci na innowacje w naszych szkołach. Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi funkcjami dostępnymi w panelu dla rodziców, tak, aby każdy z Państwa był na bieżąco z osiągnięciami i postępami w nauce swojego dziecka, ale także i z życiem szkoły.

Korzyści dla rodzica:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach;
  • dostęp do najbardziej przydatnych Rodzicowi i Uczniowi informacji zawartych w e-Dzienniku za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych.

 

Dodatkowe moduły:

  • Terminarz
  • Zadania domowe
  • Lektury
  • e-Materiały
  • SMSInfo
  • Plan Lekcji

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich dostępnych dla Rodzica modułów. e-Dziennik nieustannie jest rozwijany i dostosowywany do potrzeb Użytkowników.

Opis wybranych modułów

Terminarz

Moduł ten umożliwia odnotowywanie informacji o zdarzeniach (np. sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, a także wyjścia na wycieczki), które przypisywane są do danej klasy. Dodawania, usuwania oraz edycji wpisów w terminarzu może dokonać każdy Nauczyciel uczący w danej klasie, a także Dyrektor i Administrator szkolny systemu.

Terminarz pozwala na przeglądanie zdarzeń przypisanych do danej klasy oraz ustalanie terminów w taki sposób, aby ze sobą nie kolidowały.

Po najechaniu kursorem na dane wydarzenie pojawia się okienko, w którym zawarte są szczegółowe informacje – jaki Nauczyciel dodał wpis i kiedy oraz czego dokładnie dotyczy to zdarzenie, np. kartkówka z ułamków. Każdy wpis dodany do terminarza jest widoczny w tym samym momencie przez Uczniów i Rodziców w obrębie klasy, której dotyczy.

Dostęp do Terminarza

Terminarz jest funkcją bezpłatną, dostępną na kontach podstawowych. Jest widoczny na kontach Rodziców, Uczniów, Nauczycieli i Dyrektora pod warunkiem, że moduł ten został włączony oraz skonfigurowany przez Administratora szkoły.

Lektury e-Dziennik

Moduł Lektury dostępny jest zarówno w e-Dzienniku, jak i na platformie e‑Nauczanie. Lektury szkolne zostały opracowane i udostępnione w kilku dogodnych formatach, tj. TXT, ePUB, PDF, MP3. Można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać oraz ściągać na swój komputer.

Katalog darmowych e-książek edukacyjnych obejmuje w tej chwili ponad 400 tytułów, nie tylko dużych form literackich, ale także wierszy i bajek. Zapewne jest on interesujący tak dla Uczniów, którzy odrabiają prace domowe i czytają zadane lektury szkolne, jak również dla Rodziców, którzy poszukują nowych sposobów, aby zachęcić i zmotywować młodzież do czytania i odkrywania świata literatury.

Pliki zamieszczonych lektur szkolnych pochodzą ze znanego projektu społecznościowego „Wolne Lektury” i są przykładem Otwartych Materiałów Edukacyjnych.

SMSInfo

Usługa SMSInfo jest dodatkową funkcją serwisu, której celem jest ułatwienie monitorowania nowo wprowadzonych informacji o dziecku (oceny, frekwencja). Dzięki tej usłudze Rodzice będą informowani za pomocą wiadomości SMS, czy od momentu otrzymania poprzedniego raportu pojawiły się w systemie np. nowe oceny. Wiadomość taka zostanie przesłana tylko wtedy, kiedy wprowadzone zostaną nowe, dotychczas nieprzesłane dane.

Plan Lekcji

Kiedy szkoła opublikuje plan lekcji jest on widoczny również dla Rodziców. Zawiera plan z podziałem na poszczególne dni tygodnia oraz dodatkowo godziny i przerwy ustawione przez Administratora szkoły.