Informacje o olimpiadach i Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Posted on 9 października, 2016

Na stronie Podlaskiego Kuratorium Oświaty z siedzibą w Białymstoku zostały opublikowane listy, terminy, regulaminy oraz zakresy wymagań dotyczące przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/17 olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=2882

Olimpiady i Turnieje

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1582