Ogłoszenie dotyczące obiadów

Posted on 14 września, 2017

Szanowni Państwo,

Należności za obiady za miesiąc wrzesień 2017 r. należy wpłacić do wychowawcy klasy do środy 20.09.2017 r.

Wpłat w kolejnych miesiącach należy dokonywać również u wychowawcy do 5-go dnia każdego miesiąca.