Dzień Edukacji Narodowej w Szkołach Katolickich

Posted on 17 października, 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Szkołach Katolickich obchodzony jest wyjątkowo uroczyście ze względu na ślubowanie uczniów klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wśród zaproszonych gości byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Dyrektor Bożena Śliwowska, Pani Zastępca Dyrektora Monika Nizik-Jankowska, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Na początku uroczystości uczniowie i rodzice pogratulowali Pani Dyrektor Bożenie Śliwowskiej Honorowego Tytułu Profesora Oświaty oraz podziękowali za pracę, poświęcenie i wysiłek, jakie wkłada w kierowanie Szkołami Katolickimi. Pani Dyrektor Bożena Śliwowska z wdzięcznością wspomniała o społeczności dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznego Gimnazjum nr 3, mówiąc, że: ,,dzięki pracy z Państwem ten zaszczytny tytuł mogłam otrzymać”. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do swoich dzieci oraz do nauczycieli, uczniów i rodziców Szkół Katolickich: ,,nie ma tytułów i zaszczytów bez pracy
i wspierania najbliższych.”

Wypowiedź Pani Dyrektor zachęciła nas do stawiania sobie coraz większych wymagań oraz podejmowania ambitnych celów.

Uczniowie klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ślubowali, że będą dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Dyrektor Bożena Śliwowska oraz wychowawcy wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.

Nie zabrakło również wyróżnień dla nauczycieli. Nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz wychowawcze otrzymały: Pani Renata Bajkiewicz
i Pani Elwira Rudzka. Nagrodę Jego Ekscelencji Tadeusza Bronakowskiego otrzymały Panie: Katarzyna Duchnowska i Katarzyna Jastrzębska. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i w  pracy.

Wzruszającym momentem było również przekazanie pieniędzy zebranych przez uczniów klas pierwszych na rehabilitację absolwentki.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Marcin Makowski ogłosił nowy skład oraz przedstawił przewodniczącego, którym został Franciszek Przybylski.

Następnie wysłuchaliśmy programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas pierwszych. Dużo radości wniósł wiersz wyrecytowany przez najmłodszych uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej. Jesteśmy dumni, że mamy tak zdolnych uczniów.

Na zakończenie uroczystości Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski podziękował Pani Dyrektor za wszelkie dobro, jakie dokonuje się w murach naszej szkoły. Przypomniał, że: ,,Dobra szkoła umacnia wychowanie całej osoby. Dobra szkoła katolicka powinna pomagać wszystkim uczniom stawać się świętymi.”