Dzień Edukacji Narodowej

Posted on 18 października, 2018

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w tym roku w Szkołach Katolickich wyjątkowo uroczyście ze względu na ślubowanie uczniów klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wśród zaproszonych gości byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Wicedyrektor Iwona Piotrowska, Pani Zastępca Dyrektora Monika Nizik-Jankowska, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Na początku uroczystości Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski serdecznie podziękował Pani Dyrektor Bożenie Śliwowskiej za pracę oraz serce włożone
w naukę i wychowanie młodzieży. Przypomniał, że współczesny nauczyciel z otwartością
i entuzjazmem powinien prowadzić uczniów ku pięknej dorosłości. Wypowiedź Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego zachęciła nas do stawiania sobie coraz większych wymagań oraz podejmowania ambitnych celów.

Następnie uczniowie klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ślubowali, że będą dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Wicedyrektor Iwona Piotrowska oraz wychowawcy wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.

Wzruszającym momentem było również przekazanie przez uczniów pieniędzy zebranych na dalszą rehabilitację absolwentki naszej szkoły.

Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych. Dużo radości wniosły wiersze, piosenki oraz zumba wykonane przez reprezentantów Katolickiej Szkoły Podstawowej. Jesteśmy dumni, że mamy tak zdolnych uczniów.

Na zakończenie uroczystości Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski pobłogosławił zebranym w auli rodzicom, uczniom i pracownikom placówki. Życzył, abyśmy świadectwem życia tworzyli piękno Katolickiej Szkoły.