Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Posted on 18 czerwca, 2019

 

W dniu 18 czerwca społeczność Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży uczestniczyła we Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/19. Tego dnia nagrodzono również uczniów, którzy  reprezentowali szkołę
w konkursach pozaszkolnych  i szkolnych, brali udział w pracach społecznych i oraz pracowali na rzecz klasy i szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbyło się w środę 19 czerwca.
Był to szczególny dzień dla ostatniego rocznika uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klasy VIII szkoły podstawowej, stali  się oni  bowiem absolwentami naszej szkoły.

Na uroczystości obecni byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski,
Pani Dyrektor Bożena Śliwowska, Zastępca Dyrektora Pani Monika Nizik Jankowska,
Pani Wicedyrektor Iwona Piotrowska, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele,  pracownicy szkoły oraz nasi kochani uczniowie.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Dyrektor Bożena Śliwowska oraz wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły oraz pogratulowali uczniom z najwyższą frekwencją.

Tytuł  Najlepszego Ucznia w Katolickiej Szkole Podstawowej przyznano Annie Przybylskiej z klasy IA, natomiast w Katolickim Gimnazjum wyróżniono Stanisława Świerżewskiego z klasy IIIB. Nagrodzono również uczniów z najwyższą frekwencją w klasie.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klasy ósmej na ręce Pani Dyrektor Bożeny Śliwowskiej złożyli ślubowanie, które pozostanie świadectwem ich  obecności w murach tej szkoły.

Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Jemielita pożegnała absolwentów szkoły i życzyła im wielu sukcesów w dalszej edukacji.

Michalina Sęk, przedstawicielka tegorocznych absolwentów podziękowała młodszym kolegom i koleżankom za wspólni spędzone lata.

Praca szkoły nie byłaby możliwa bez pomocy naszych kochanych rodziców. Z całego serca podziękowano im za  zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Obejrzeliśmy wzruszającą część artystyczną przygotowaną przez absolwentów naszego gimnazjum oraz opiekuna Soli Deo Pana Michała Sawickiego, który także żegnał się z naszą szkołą.

Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.