Koniec roku 2020

Posted on 17 czerwca, 2020

PROPOZYCJA ROZDANIA ŚWIADECTW
NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, w piątek 26.06.2020 r., uczniowie mają możliwość odebrania świadectwa w tym dniu osobiście w szkole. Szczegółowy harmonogram podadzą wychowawcy.

Odbiór świadectw przez uczniów w powyższym terminie jest nieobowiązkowy. Zachęcamy do odbioru dokumentu w sekretariacie od poniedziałku  do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej mogą wejść do szkoły
 w obecności  jednego opiekuna.

Uczniowie klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej oraz 1 – 2 Liceum Ogólnokształcącego wchodzą do szkoły sami.