Liceum Ogólnokształcące

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


Informujemy, że szkoła nie podlega  miejskiemu elektronicznemu systemowi rekrutacji.


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Najważniejsze informacje:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w sekretariacie szkoły, lub wysłać pocztą elektroniczną na adres szkoły: kglolomza@wp.pl

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

 

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształćącego – Word

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego – pdf

Regulamin rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta szkoły

Oferta przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym