Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Posted on 30 kwietnia, 2015

          W piątek 24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odbyły się powiatowe eliminacje do XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej zrealizowany został dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Urzędem Miasta w Łomży – Wydziałem Oświaty, Starostwem Powiatowym, Szkołą Podstawową Nr 9 oraz Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową, Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa” oraz Policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego. Głównym celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Działania te obejmują popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

          W tegorocznym turnieju udział wzięło 68 osób. Gimnazja rywalizowały w ośmiu trzyosobowych zespołach. Każdy uczestnik miał do rozwiązania test teoretyczny z zakresu zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym. Jurorzy sprawdzali także umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejną częścią rywalizacji był test praktyczny – jazda rowerem po wyznaczonym torze przeszkód i poprawny przejazd rowerem w miasteczku rowerowym.

           Naszą szkołę reprezentowali: Patryk Macko i Piotr Kapuściak z klasy III C oraz Mateusz Żebrowski z klasy II C, którzy zdobyli II miejsce w rywalizacji drużynowej. Natomiast Mateusz Żebrowski z klasy II C zajął II miejsce w rywalizacji indywidualnej. Uczniowie otrzymali cenne nagrody. Gratulujemy wiedzy i umiejętności !

A. Z.