Remont budynku

    Diecezja Łomżyńska otrzymała darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.

    Diecezja Łomżyńska otrzymała dotacje celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.