Liceum Ogólnokształcące

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


Informujemy, że szkoła nie podlega  miejskiemu elektronicznemu systemowi rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Najważniejsze informacje:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
    Wniosek można: pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i zeskanować. Skan wniosku należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kglolomza@wp.pl

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.

  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą
    24 lipca 2023 r.

  • W terminie od 23 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształćącego – Word

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego – pdf

Regulamin rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta szkoły

Oferta przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym