Liceum Ogólnokształcące

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


Informujemy, że szkoła nie podlega  miejskiemu elektronicznemu systemowi rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Najważniejsze informacje:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r.
    Wniosek można: pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i zeskanować. Skan wniosku należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kglolomza@wp.pl

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r.

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r.

  • W przypadku kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 16 lipca 2024 r. składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą
    22 lipca 2024 r.


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształćącego – Word

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego – pdf

Regulamin rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta szkoły

Oferta przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym – pdf

Oferta przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym – word