Rekrutacja

W tej zakładce publikujemy aktualne dokumenty dotyczące rekrutacji do naszej szkoły podstawowej i liceum. Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami. Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do naszych szkół proszę kierować mailowo lub telefonicznie.

 

Katolicka Szkoła Podstawowa

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

 • Bezpieczeństwo
 • Nowoczesność
 • Wiedza
 • Mądrość
 • Tradycja

Oferta Szkoły:

Baza lokalowa

 • Szkoła mieści się w centrum miasta w budynku dawnego Domu Katolickiego przy ulicy Sadowej.
 • Jest placówką jednozmianową.
 • Wszystkie uroczystości szkolne odbywają się w wyremontowanej auli.
 • Uczniowie uczą się w odnowionych i nowoczesnychpracowniach, wyposażonych w tablice interaktywne z dostępem do Internetu.
 • Korytarze i teren wokół szkoły zachwycają estetyką, podobnie jak toalety spełniające najwyższe standardy sanitarne.

Grono pedagogiczne

 • Zajęcia w szkole prowadzą doświadczeni pedagodzyz wieloletnim stażem pracy, ale także młodzi, ambitni i kreatywni nauczyciele.
 • Nauczyciele pracujący w szkole są egzaminatorami maturalnymi z dużym doświadczeniem, rzetelnie przygotowującymi uczniów do egzaminów maturalnych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój uczniów, troszczy się o wychowanie w poszanowaniu wartości, a w swojej pracy pozostaje wierna zasadom: „Bezpieczeństwo. Nowoczesność. Wiedza. Mądrość. Tradycja”.
 • W szkole panuje serdeczna, pełna wsparcia i zrozumienia atmosfera. Nauczyciele i uczniowie odznaczają się kulturą osobistą, kultywując wyżej wymienione wartości.

 

 

Wspieranie uzdolnień

 • Innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów, np. Język obcy moje hobby,zajęcia wychowania fizycznego połączone z zumbą.
 • Wspieramy najzdolniejszych uczniów, przygotowując ich do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
 • Fundusze pozyskiwane na projekty edukacyjne umożliwiają organizowaniezajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania naukowe młodzieży.
 • Edukacja filmowa i teatralna oraz lekcje muzealne odbywają się na terenie szkoły.

Języki obce

 • Zapewniamy naukę języków obcych – angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w grupach na różnych poziomach zaawansowania oraz dajemy możliwość przygotowania się  do Egzaminów Cambridge.
 • Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w nowoczesnych laboratoriach językowych.
 • Dzięki współpracy z British Council, PWSiP w Łomży oraz szkołamijęzykowymi uczniowie uczestniczą w zajęciachoraz warsztatach z native speakerami, którzy przybliżają imkulturę swoich krajów.

Zajęciapozalekcyjne

 • Oferujemy możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych prowadzonych wg autorskich koncepcji edukacyjnych naszych nauczycieli.
 • Bogata oferta dodatkowych zajęć adresowana jest do uczniów, którzy chcą rozszerzać i doskonalić lub wyrównywać swoją wiedzę i umiejętności.
 • Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu odbywających się w weekendy.

Baza sportowa

 • Uczniowie mają do dyspozycji dwie sale sportowe, siłownię, boisko z siłownią na powietrzu oraz boisko do piłki plażowej.
 • Oferujemy liczne zajęcia sportowe: zumbę, piłkę nożną, tenis stołowy, taniec, szachy, piłkę siatkową.

Otwarci na innych

 • Udział w programach umożliwiających poznanie młodych ludzi i kultury innych krajów, nie tylko Wizyty w szkołach we Włoszech, Rumunii oraz na Litwie. W ramach młodzieżowej współpracy z innymi szkołami gościliśmy uczniów z Izraela i Wilna.
 • Od tego roku rozpoczynamy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie oraz Polską Szkołą im. Adama Mickiewicza w Petersburgu.
 • Dla uczniów klas pierwszych organizowane są na początku września wyjazdy integracyjne, aby już pierwszego dnia nauki w szkole znali swój zespół klasowy i wiedzieli, z kim spędzą najbliższe lata.
 • Prężnie działa w szkole wolontariat i Szkolne Koło Caritas.

Bezpieczeństwo

 • Każdy uczeń posiada kartę umożliwiająca wstęp na teren szkoły wyłącznie osobom uprawnionym.
 • Indywidualne szafki w szatni.
 • Certyfikaty „Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom” oraz „Szkoła przyjazna rodzinie”.

Osiągnięcia naszych uczniów

 • Od lat uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, zajmując znaczące miejsca.
 • Otrzymują stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 • Prace uczniowskie prezentowane są podczas wernisaży czy wieczorów poezji.
 • Uczniowie prezentują swoje talenty podczas cyklicznych imprez: Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Dnia Wszystkich Świętych HOLY WINS, The Voice of Katolik czy Mikołajek dla dzieci z DPS i przedszkoli.
 • W Szkołach Katolickich działa zespół muzyczny „Soli Deo” oraz wydawana jest gazetka uczniowska o tym samym tytule.