Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrekcja:

mgr Bożena Śliwowska – Dyrektor

język polski:

mgr Katarzyna Duchnowska
mgr Agnieszka Kruszewska
mgr Bożena Rutkowska
mgr Agnieszka Szczygieł

język angielski:

mgr Anna Ciuchnicka
mgr Izabela Grzech
mgr Marina Inshakova
mgr Marta Konopka

język niemiecki:

mgr Sylwia Bzura
mgr Agnieszka Bałdyga-Krupińska

matematyka:

mgr Ewa Zysk-Borowczyk
mgr Ewa Powichrowska
mgr Sylwia Kobylińska
mgr Elżbieta Bagińska

fizyka:

mgr Ewa Powichrowska

informatyka i edukacja informatyczna

mgr Marta Konopka
mgr Paweł Duchnowski
mgr Henryk Witkowski
mgr Patrycja Zabielska

historia:

mgr Iwona Porbacka-Żywica

wiedza o społeczeństwie, podst. przedsiębiorczości,
historia i teraźniejszość:

mgr Elwira Rudzka

chemia:

mgr Beata Narewska

biologia, przyroda:

mgr Renata Bajkiewicz

geografia:

mgr Marina Inshakova
mgr Elwira Rudzka

plastyka i muzyka:

mgr Alina Krakowiecka

edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Milena Godlewska
mgr Beata Narewska

technika:

mgr Andrzej Zwierciadłowski

wychowanie fizyczne:

mgr Piotr Jurczewski
mgr Elżbieta Komorowska
mgr Andrzej Zwierciadłowski

religia:

mgr Anna Nawrocka
mgr Elwira Rudzka
mgr ks. Łukasz Andrzejczyk

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Agnieszka Bałdyga-Krupińska
mgr Patrycja Zabielska
mgr Agnieszka Skawińska

świetlica:

mgr Milena Godlewska
Aleksandra Domurat

biblioteka:

mgr Anna Kopańska

pedagog szkolny:

mgr Natalia Ber
mgr Wioleta Kubikowska
mgr Renata Turska

psycholog:

mgr Anna Janczewska

Instruktor Zespołu Muzycznego SOLI DEO:

mgr Alina Krakowiecka