Szkoła Dla Rodziców

Posted on 15 września, 2015

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców na pierwsze zajęcia Szkoły dla Rodziców, które odbędą się 17 września o godz. 18 w sali nr.5 Szkół Katolickich. Zajęcia przeznaczone dla rodziców pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić sobie z sytuacjami problemowymi w domu.

Treści programowe:

  1. Komunikacja pomiędzy rodzicem a dzieckiem – jej znaczenie w rozwoju dziecka oraz wczesnej profilaktyce zachowań ryzykownych.
  2. Uczucia ich rodzaje i dynamika. Rozpoznawanie uczuć, aktywne słuchanie, pomaganie dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.
  3. Granice – jak je stawiać, by zachować szacunek wobec siebie i dziecka, a równocześnie wyrabiać w nim samodyscyplinę.
  4. Sposoby zachęcania dziecka do współpracy, czyli osiąganie dobrowolnej zgody dziecka na podjęcie oczekiwanego przez wychowawcę działania lub zaniechanie zachowania nieakceptowanego.
  5. Problematyka kary w wychowaniu, jej funkcje: oczekiwania a rzeczywistość. Jak odróżniać karę od konsekwencji?
  6. Samodzielność jako istotny czynnik dojrzewania; sposoby zachęcania dziecka do samodzielności.
  7. Problematyka chwalenia: jak chwalić, by pochwała stanowiła zachętę do rozwoju i samodzielności. Pochwała opisowa.

Metoda i forma realizacji:  Zajęcia mają charakter warsztatów.