Ogłoszenie o przetargu

Posted on 21 czerwca, 2016

Dotyczy: sprawy 1/2016 – „Remont budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12 polegający na remoncie stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych – II etap – remoncie wnętrza budynku szkoły”.

„Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” – kliknij aby otworzyć plik.