Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 2016/2017

Posted on 2 października, 2016

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017,  realizowane w Katolickim Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.