1 Marca – Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Posted on 1 marca, 2017

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jako święto narodowe Polski z inicjatywy ustawodawczej, podjętej przez prezydenta Ś. P. Lecha Kaczyńskiego, zostało przekazane pod obrady i uchwałę sejmu oraz senatu. Pozytywnie zaakceptowana i zaopiniowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego weszła w życie z dniem 15-go lutego 2011r.

Ustanowienie tego święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.”

Szkoły Katolickie pamiętają o ofiarności żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Co roku organizowane są apele oraz spotkania ze specjalistami, którzy w niezwykle ciekawy sposób opowiadają o tej historii, by zaszczepić wśród młodych ludzi odrobinę polskiej historii. Oprócz tego, Samorząd Uczniowski przygotowuje prezentację multimedialną, która jest wyświetlana przez cały dzień na monitorach szkolnych, a ze szkolnego radiowęzła odtwarzane są utwory muzyczne ku czci Żołnierzy Wyklętych.

W tym roku wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi wybrali się na krótki spacer, by dotrzeć na Stary Rynek w Łomży, gdzie można było obejrzeć niewielką wystawę – galerię, poświęconą właśnie temu świętu.