Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Posted on 4 września, 2017

Drodzy Rodzice,

informujemy, że do dnia 08.09.2017 roku można składać w szkole wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników  w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku Wyprawka szkolna”.  Informacje oraz wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Uczniowie naszych szkół zamieszkujący na terenie Łomży mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium lub zasiłku szkolnego.

Kryterium dochodowe – dla osoby w rodzinie wynosi 514,00 zł netto, zaś kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł miesięcznie (nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ,,Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży” wraz z załącznikami. Znajdą tam Państwo niezbędne informacje oraz formularze.

1 Rządowy_program_pomocy_uczniom_w_2017r

2 Wyprawka_-_wnioski_o_dofinansowanie_-_2017

3 Oświadczenie_o_zakupie_podręczników

4 Nr_konta_bankowego_-_oświadczenie