Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę – 27 października 2017 roku

Posted on 1 listopada, 2017

Tegoroczni maturzyści rozpoczęli już odliczanie do zbliżającego się dużymi krokami egzaminu dojrzałości. Jednym z ważniejszych przystanków na drodze przygotowań była pielgrzymka klas trzecich na Jasną Górę, aby oddać się pod opiekę Matki Bożej.

W piątkowy poranek  27 października wychowawcy klas trzecich- p. E. Komorowska( IIIb), p. A. Zwierciadłowski (IIIa), ksiądz K. Oporek  oraz maturzyści, wyruszyli  pielgrzymkowym szlakiem na Jasną Górę. Uczniowie klas trzecich chcieli podziękować Panu Bogu i Matce Boskiej Częstochowskiej za lata opieki i troski, za sukcesy i wszelkie dobro, które przez te lata stało się naszym udziałem, prosiliśmy o błogosławieństwo i pomyślność na egzaminie maturalnym. Uczestniczyliśmy w katechezie, w Drodze Krzyżowej i w Nabożeństwie Pojednania. Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Stefanka i Jego kazanie, trafiła prosto do naszych serc. Po Apelu Jasnogórskim jeszcze przez chwilę zostaliśmy sami na chwilę osobistej modlitwy, a następnie szczęśliwie wróciliśmy do Łomży  .

Było to ogromne przeżycie duchowe, które na długo pozostanie w naszej pamięci.