Olimpiada

Posted on 25 kwietnia, 2019

Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów, żeby sprawdzić własne umiejętności językowe jest udział w olimpiadzie z danego języka.

W tym roku uczeń klasy IB LO naszych szkół Franchesko Etol zdobył II miejsce w Eliminacjach Okręgowych oraz został finalistą 50 Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów klas ponadgimnazjalnych. Coroczna Olimpiada jest zorganizowana przez Instytut Rusycystyki UW i realizowana dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji narodowej oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Gratulujemy Franchesko i zachęcamy uczniów zainteresowanych językiem rosyjskim do udziału w tego typu przedsięwzięciu.