DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Posted on 13 października, 2018

   

Dzień Edukacji Narodowej w Szkołach Katolickich obchodzony jest wyjątkowo uroczyście ze względu na ślubowanie uczniów klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej. W dniu 13 października wśród zaproszonych gości byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Wicedyrektor Iwona Piotrowska, Zastępca Dyrektora Pani Monika Nizik — Jankowska, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Na początku uroczystości Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski skierował duszpasterskie słowo do całego środowiska szkolnego, nawiązując do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wypowiedź Księdza Biskupa zachęciła nas do stawiania sobie coraz większych wymagań oraz podejmowania ambitnych celów.

Następnie uczniowie klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ślubowali, że będą dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pani Wicedyrektor Iwona Piotrowska oraz wychowawcy wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.

Nie zabrakło również wyróżnień dla stypendystów: Zuzanna Choińska otrzymała stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce oraz wspólnie z Polą Grzech i Weroniką Chojnowską stypendium Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.