Studniówkowe Savoir-vivre

Posted on 20 stycznia, 2020

     W środę tuż przed samym balem tegoroczni maturzyści poznawali arkana Savoir-vivre, czyli  tajniki dobrych manier, bon-ton, konwenanse towarzyskie, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności jakimi powinno się kierować podczas takiej uroczystość. Pani Paulina Zabielska zapoznawała  z zasada zachowania się w szczególnych sytuacjach, form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach), komunikacji (także telefonicznej i internetowej), nakrywania i podawania do stołu, sposobów jedzenia oraz picia, wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru (dress code).
Savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się w zależności od regionu świata. Znajomość międzykulturowych zasad określana jest mianem cross-cultural savoir-vivre. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka.