Szkolny budżet partycypacyjny

Posted on 20 maja, 2020

Szkolne budżety partycypacyjne w województwie podlaskim

Szkolny budżet partycypacyjny to idea, która od kilku lat jest wdrażana na całym świecie, również w Polsce.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? Uczniowie decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

Fundacja SocLab i Fundacja Otwarta Edukacja będą wspierać szkolne budżety partycypacyjne w naszym województwie, gdyż jest to świetny sposób na edukację obywatelską.

Jak pokazuje przeprowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich diagnoza, wciąż większość uczniów nie ma poczucia wpływu na to, co dzieje się w szkole, często samorządy uczniowskie są postrzegane jako inicjowane przez dorosłych, a osoby z władz samorządu nie są uznawane za reprezentujące interesy uczniów. Taka sytuacja sprawia, że uczniowie nie chcą się angażować w życie szkoły, ich aktywność społeczna na przestrzeni lat spada. Danie uczniom realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły (np. poprzez budżet partycypacyjny) może zmienić sytuację diametralnie. W trakcie projektu uczestnicy nabędą nowe kompetencje i umiejętności tj. jak praca w zespole, planowanie, promocja swojego pomysłu, kreatywność. Projekt daje możliwość wzmocnienia w uczniach poczucie sprawstwa oraz integracji społeczności szkolnych wokół wspólnych celów.

W projekcie bierze udział 8 szkół z woj. podlaskiego. Katolickie Liceum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest jedna z tych, która ma szansę uczestniczyć w tym innowacyjnym w naszym regionie projekcie.

Każda ze szkół będzie mogła decydować o przeznaczeniu kwoty 2000 zł. Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone. Następnie przy wsparciu merytorycznym ekspertów do spraw partycypacji z Fundacji SocLab i Fundacji Otwarta Edukacja, przygotują i przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne. W skład zespołu uczniowskiego w naszym liceum wchodzą: Patrycja Wolińska kl. IALO (4), Paulina Tomaszczyk kl. IBLO (3) i Mateusz Dziczek kl. IBLO (3). Opiekunem jest p. Sylwia Bzura.

Od połowy maja rozpoczęły się działania, które będą kontynuowane do końca listopada br.

Realizacja wyżej wymienionych działań jest możliwa dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.