Konkurs fotograficzny „Pierwsze oznaki wiosny”

Posted on 21 marca, 2021

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pt. „Pierwsze oznaki wiosny”.
1.   ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1   Organizatorem konkursu jest Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Drozdowo, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica tel. 86 2192175 wraz ze Zespołem Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11 tel. 86 216 20 15
1.2   Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 6 kwietnia  2021 r. Ogłoszenie
        wyników nastąpi do 15 kwietnia 2021 roku.
2.   TEMAT I CEL KONKURSU
2.1   Tematem konkursu są „Pierwsze oznaki wiosny”.
2.2   Celem konkursu jest uwiecznienie na zdjęciach elementów przyrody
         zwiastujących wiosnę.
3.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Łomży,  gminy Łomża, gminy Piątnica i gminy Wizna. Osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców. Osoby biorące udział w konkursie zwane są uczestnikami.
3.2  Udział w konkursie jest bezpłatny.
Pozdrawiam
ŁPKDN
tel. 86 219 21 75
Link do informacji: