Program współpracy z instytucjami

1. Plan pracy szkoly

Plan pracy szkoły 2017 2018

2. Szkolny plan wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny plan wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018

3. Plan współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę

Plan współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę 2017-2018

4. Plan współpracy z rodzicami uczniów Szkół Katolickich

Plan współpracy z rodzicami uczniów 2017-2018

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkół Katolickich

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkół Katolickich 2017-2018

6. Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego LIBRUS