Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrekcja:

mgr Bożena Śliwowska – Dyrektor

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Katarzyna Duchnowska
mgr Agnieszka Kruszewska
mgr Bożena Rutkowska

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Anna Ciuchnicka
mgr Izabela Grzech
mgr Katarzyna Jastrzębska
Marta Konopka

Nauczyciel języka niemieckiego:

mgr Sylwia Bzura

Nauczyciele matematyki:

mgr Ewa Zysk-Borowczyk
mgr Ewa Powichrowska
mgr Sylwia Kobylińska

Nauczyciel fizyki:

mgr Marek Uliński

Nauczyciele informatyki i edukacji informatycznej

mgr Paweł Duchnowski
mgr Henryk Witkowski

Nauczyciel historii:

mgr Edyta Zielińska

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

mgr Bożena Śliwowska
mgr Elwira Rudzka
mgr Edyta Zielińska

Nauczyciel chemii:

mgr Beata Narewska

Nauczyciel biologii:

mgr Renata Bajkiewicz

Nauczyciele przyrody:

mgr Beata Narewska
mgr Elwira Rudzka

Nauczyciele geografii:

mgr Marina Inshakova
mgr Elwira Rudzka

Nauczyciel przedsiębiorczości:

mgr Elwira Rudzka

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:

mgr Elwira Rudzka
mgr Bożena Śliwowska

Nauczyciel plastyki i muzyki:

mgr Alina Krakowiecka

Nauczyciel techniki:

mgr Andrzej Zwierciadłowski

Nauczyciele religii:

mgr s. Maria Wnuk
mgr ks. Łukasz Andrzejczyk

Nauczyciele wiedzy o kulturze:

mgr Agnieszka Kruszewska
mgr Bożena Rutkowska

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Anna Kopańska

Pedagog szkolny:

mgr Natalia Ber
mgr Renata Turska

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Piotr Jurczewski
mgr Elżbieta Komorowska
mgr Andrzej Zwierciadłowski

Instruktor Zespołu Muzycznego SOLI DEO:

mgr Alina Krakowiecka

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Milena Godlewska
mgr Beata Narewska