Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrekcja:

mgr Bożena Śliwowska – Dyrektor

mgr Iwona Piotrowska – Wicedyrektor

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Katarzyna Duchnowska

mgr Agnieszka Kruszewska

mgr Bożena Rutkowska

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Anna Ciuchnicka

mgr Izabela Grzech

mgr Marina Inshakova

mgr Katarzyna Jastrzębska

Nauczyciele języka niemieckiego:

mgr Sylwia Bzura

lic. Agnieszka Bałdyga Krupińska

Nauczyciele matematyki:

mgr Elżbieta Bukowska

mgr Iwona Piotrowska

mgr Ewa Zysk-Borowczyk

mgr Ewa Powichrowska

mgr Sylwia Kobylińska

mgr Edyta Elżbieta Chojnowska

Nauczyciele fizyki:

mgr Marek Uliński

mgr Mirosław Zdrodowski

Nauczyciel informatyki:

mgr Piotr Trzaska

Nauczyciel historii:

mgr Edyta Zielińska

mgr Paweł Ciborowski

Nauczyciel historii i społeczeństwa:

mgr Bożena Śliwowska

mgr Elwira Rudzka

mgr Edyta Zielińska

mgr Paweł Ciborowski

Nauczyciel chemii:

mgr Beata Narewska

Nauczyciel biologii:

mgr Renata Bajkiewicz

Nauczyciel przyrody:

mgr Beata Narewska

mgr Elwira Rudzka

Nauczyciel geografii:

mgr Elwira Rudzka

mgr Beata Dzięgielewska

mgr  Zenon  Borawski

Nauczyciel przedsiębiorczości:

mgr Elwira Rudzka

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

mgr Elwira Rudzka

mgr Bożena Śliwowska

Nauczyciel plastyki, muzyki i zajęć artystycznych :

mgr Alina Krakowiecka

Nauczyciel techniki:

mgr Andrzej Zwierciadłowski

Nauczyciele religii:

mgr s. Maria Wnuk

mgr ks. Krzysztof Oporek

Nauczyciel wiedzy o kulturze:

mgr Agnieszka Kruszewska

mgr Bożena Rutkowska

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Anna Kopańska

Pedagog szkolny:

mgr Natalia Ber

mgr Renata Turska

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Piotr Jurczewski

mgr Elżbieta Komorowska

mgr Piotr Trzaska

mgr Andrzej Zwierciadłowski

Instruktor Zespołu Muzycznego SOLI DEO:

mgr Michał Sawicki

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Milena Godlewska