Historia

Początki

W roku 1990 Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”, za zgodą MEN i Kuratorium Oświaty w Łomży powołało do życia drugie w Łomży Liceum Ogólnokształcące nazwane: Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego ojcem duchowym był ks. Czesław Oleksy, który został dyrektorem szkoły.

Pierwszy egzamin do szkoły odbył się w kwietniu 1990 r. Przyjęto 56 uczniów, utworzono 3 klasy o profilu ogólnym. W każdej z nich ukierunkowano program na rozwijanie innych zainteresowań: matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych i humanistycznych.

W pierwszym roku działalności szkoła mieściła się w budynku byłego KW PZPR. Przybicie tablicy informującej o nowej placówce oświatowej stało się symbolem przemian zachodzących w naszym kraju. Szkoła powstawała w atmosferze niezwykłego entuzjazmu rodziców, młodzieży, nauczycieli, w poczuciu wspólnoty. Była to nasza szkoła.

U siebie

Od września 1991 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę. Przeniosła się do odzyskanego przez Kurię Diecezjalną budynku dawnego Domu Katolickiego, mieszczącego się na ulicy Sadowej. W adaptacji pomieszczeń, malowaniu i wyposażeniu sal brali udział rodzice, nauczyciele, uczniowie i członkowie Stowarzyszenia „Pokój i Dobro”. Pracom tym towarzyszyła świadomość, że tworzymy miejsce bliskie naszej wspólnocie- nasz dom. Patronował tym wysiłkom ks. Prymas Stefan Wyszyński – związany z Łomżą i okolicami naszej szkoły: katedrą, seminarium. Myśli ks. Prymasa, Jego autorytet stały się dla nas wyznacznikiem programu wychowawczego, postawy moralnej i obywatelskiej.

Ufundowanie sztandaru szkoły i odsłonięcie tablicy upamiętniającej dzieło biskupa Stanisława Łukomskiego, staraniem, którego powstał budynek, było następnym ważnym wydarzeniem kształtującym oblicze naszej szkoły.

Otwarci na innych

Szkoła wyszła z inicjatywą objęcia opieką i umożliwienia nauki młodzieży mieszkającej na Litwie. Chodziło o większą integrację Polaków z krajem, lepsze przygotowanie młodzieży do studiów w Polsce, wykształcenie ambasadorów polskiej kultury na Litwie. Pomysł ten zyskał poparcie senatu naszego państwa oraz polonii amerykańskiej. Kierujący rozgłośnią polskiego radia w Chicago, Robert Lewandowski zebrał w środowisku polonijnym znaczącą sumę pieniędzy, potrzebnych do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Pomogli też rodzice naszych uczniów, przyjmując do swoich rodzin młodzież z Litwy. W roku szkolnym 1991 uczyło się w naszym liceum 8, a w następnym roku 10 Polaków z Litwy.

Początki Szkół Katolickich

W roku szkolnym 2003/2004 przyjęto pierwszy rocznik licealistów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jako szkoły publicznej niepłatnej.

W roku szkolnym 2004/2005 przyjęto pierwszy rocznik gimnazjalistów do Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jako szkoły publicznej niepłatnej.

COMENIUS SOCRATES

W latach 2006- 2008 uczestniczyliśmy w programie COMENIUS SOCRATES, który umożliwia poznanie młodych ludzi i kultury innych krajów europejskich (odwiedziliśmy Włochy i Rumunię). W ramach tego programu uczniowie odbyli szkolenie „Media-Info” i przygotowali publikację „Mały kurs dziennikarstwa”. Koordynatorem działań była nauczycielka języka angielskiego pani Izabela Grzech.

Pani Edyta Zielińska z głownym koordynatorem programu Alexandru Mita i jego żoną  Pani Izabela Grzech z głównym koordynatorem programu Alexandru Mita Prezentacja prasy rumuńskiej przez uczniów liceum Wizyta w szkole rumuńskiej na lekcji języka angielskiego Prezentacja prasy rumuńskiej przez uczniów liceum