Działalność artystyczna

Koło teatralne „Scena” istnieje od września 2008 roku. Należą do niego uczniowie Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Uczestnicy koła biorą udział w cotygodniowych spotkaniach, podczas których rozwijają swoje zainteresowania związane z teatrem, grą aktorską, kulturą żywego słowa. Udział w zajęciach wyzwala w nich twórczą aktywność, pomaga odkrywać i rozwijać swoje zdolności i umiejętności. Uczniowie chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły, angażują się w tworzenie przedstawień teatralnych, zdobywają doświadczenie w pokonywaniu tremy i nieśmiałości oraz uczą się współpracować w grupie. Przedstawiciele koła biorą udział w konkursach recytatorskich, konkursach, przeglądach zespołów teatralnych.

Zespół taneczny „TWIST” istnieje od września 2000 roku. Tworzą go uczennice Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Zespół działa w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek. Grupa specjalizuje się w różnych technikach tanecznych np.:  taniec towarzyski (samba, salsa, cha cha cha), tańce narodowe (polonez, kujawiak) taniec disco, układy aerobowe czy gimnastyka artystyczna − wstążki. Jej głównym celem jest w szczególności czerpanie przyjemności i radości z tej formy ekspresji artystycznej. Ponadto młode tancerki kształtują prawidłową postawę i sylwetkę ciała, rozwijają wyobraźnię sceniczną, przyswajają nowe kroki i kombinacje taneczne. Tradycyjnie zespół prezentuje się na uroczystościach szkolnych i środowiskowych np. Ślubowanie klas pierwszych, uroczystości bożonarodzeniowe, dzień otwarte szkoły czy festyn ,,Mlekovity. Nauczycielem prowadzącym jest Elżbieta Komorowska – nauczyciel wychowania fizycznego. Obecnie w zespole ,,TWIST”  tańczy siedem dziewcząt, a nauczyciel prowadzący podnosząc rozwój artystyczny tancerzy dba o wychowawcze aspekty pracy młodzieży. Częste spotkania , kształtowanie i rozwijanie pasji, jaka jest taniec –  wyrabiają w dziewczętach wyjątkowy wdzięk i elegancję .

Obecnie w skład zespołu wchodzą:

Kupidłowska Katarzyna
Koźlicka Wiktoria
Żelachowska Agata
Dąbkowska Julia
Sokołowska Julia
Jurkiewicz Zuzanna
Siekierska Alicja

 

Zespół „Soli Deo” został założony w 2005 r. z inicjatywy uczniów: Karola Śliwowskiego, Tomasza Długozimy, Łukasza Dąbrowskiego. Początki nie były łatwe. Młodzi muzycy od postaw uczyli się gry na gitarze elektrycznej, basowej oraz perkusji. Zespół nie posiadał własnego sprzętu ani miejsca do prób, lecz dzięki przychylności ks. Andrzeja Godlewskiego chłopcy mogli rozpocząć swoją przygodę z muzyką na wypożyczonym sprzęcie w Centrum Katolickim przy parafii p.w. Krzyża Świętego w Łomży. Pierwszy koncert odbył się z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a następne koncerty stawały się coraz lepsze, dzięki niesamowitej wytrwałości uczniów.

Więcej informacji na temat zespołu znajdziemy na stronie: http://klo.lomza.info/soli/solideo/index.html

 

Radiowęzeł „Radio Węzeł”

Audycje radiowe: Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Bożonarodzeniowy Dar Serca, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Warto uczyć się angielskiego, Kulturalne Środy.