Egzamin maturalny

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się:
w poniedziałek, 4 maja o godz. 9:00,
na poziomie rozszerzonym – o godz. 14:00. 

We wtorek 5-go maja maturzyści zmagać się będą z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi w czerwcu 2020 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Harmonogram 2020

Harmonogram, komunikaty i informacje CKE

Procedura postępowania w sprawie wyboru i sposobu realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży