Egzamin maturalny

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w poniedziałek, 6 maja o godz.9:00, na poziomie rozszerzonym – o godz. 14:00. We wtorek 7-go maja maturzyści zmagać się będą z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi w czerwci 2019 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://www.cke.edu.pl/harmonogram-egzaminu-gimnazjalnego-i-maturalnego-w-2017-r/

Procedura postępowania w sprawie wyboru i sposobu realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży