Zajęcia wspomagające – 2021/22

LICEUM

    W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży od 2 września do 22 grudnia 2021 r. zostaną przeprowadzone zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów klas I-III.
Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Deklaracje do pobrania w sekretariacie lub z dziennika Librus.
Ostateczny termin składania deklaracji to 03.09.2021 r.
Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców.
Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

W zależności od liczby zgłoszeń będą odbywać się w oddziałach klasowych lub międzyklasowych.
W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów:
Klasy I, II, III
Język polski – 5 godz.
Matematyka – 5 godz.
Język angielski – 5 godz.
Łącznie wszystkich godzin dla jednego oddziału – 15 godz.
w okresie 02.09.2021 r . – 22. 12. 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

    W Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży od 2 września do 22 grudnia 2021 r. zostaną przeprowadzone zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów klas IV-VIII.
Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Deklaracje do pobrania w sekretariacie lub z dziennika Librus.
Ostateczny termin składania deklaracji to 03.09.2021 r.
Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców.
Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

W zależności od liczby zgłoszeń będą odbywać się w oddziałach klasowych lub międzyklasowych.
W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów:
Klasy IV, V,VI,VII, VIII
Język polski – 4 godz.
Matematyka – 4 godz.
Język angielski – 4 godz.
Łącznie wszystkich godzin dla jednego oddziału – 12 godz.
w okresie 02.09.2021 r . – 22. 12. 2021 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach.

B. Śliwowska