Liceum Ogólnokształcące

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


Informujemy, że szkoła nie podlega  miejskiemu elektronicznemu systemowi rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Najważniejsze informacje:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
    Wniosek można: pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i zeskanować. Skan wniosku należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kglolomza@wp.pl

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca 2022 r.

  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 1 sierpnia 2022 r.

  • W terminie od 21 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

 

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształćącego – Word

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego – pdf

Regulamin rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta szkoły

Oferta przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym