Liceum

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

W dniach od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku. prowadzony jest nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas I czteroletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.


Informujemy, że szkoła nie podlega  miejskiemu elektronicznemu systemowi rekrutacji.

W A Ż N E

W związku z zaistniała sytuacją informujemy, że można pobrać wniosek o przyjecie ucznia do szkoły w formacie Word i po wypełnieniu, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły:

kglolomza@wp.pl

Załączniki do wniosku można będzie dostarczyć do sekretariatu po ustaniu epidemii koronawirusa.


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

 

Zarządzenie dyrektora – „przedmioty rekrutacyjne”

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego – Word

Wniosek o przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego – pdf

Regulamin rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Oferta szkoły

Oferta przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym

Zarządzenie Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego